De Overijsselse Sportontmoeting is voor professionals en vrijwilligers werkzaam in de sectoren sport, zorg, onderwijs, welzijn, bedrijfsleven en/of recreatie zoals:

  • Gedeputeerden, Statenleden, wethouders en raadsleden
  • (Beleids)ambtenaren
  • Directeuren, managers en medewerkers lokale sportbedrijven
  • Combinatiefunctionarissen & buurtsportcoaches
  • Bestuurders provinciale sportorganisaties
  • Directeuren, managers en medewerkers zwembaden, onderwijsinstellingen (basis, voortgezet, MBO en HBO), gezondheids- en welzijnsinstellingen en bedrijven
  • Bestuurders en vrijwilligers sportverenigingen

Foto-doelgroep